מבצע שופר

רוצה שנה טובה ומתוקה ? שמע קול שופר בראש השנה !

המצוה המרכזית של ראש השנה היא התקיעה בשופר,

כמו שכתוב בתורה: "יום תרועה יהיה לכם".

שאז אנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמים.

תקיעות השופר מבטאות גם את הצעקה הפנימית של הלב היהודי,

שמגיעה עד למעלה מעלה ומעוררת את השפע האלוקי למשך השנה הבאה.

תפקידנו בבית חב"ד לדאוג לכך שכל יהודי ישמע את קול השופר ובכך יקבל על עצמו עול מלכות שמים וימשוך אליו את השפע של הקב"ה.

אז אם  לא שמעתם בבוקר תקיעת שופר מכל סיבה שהיא - סידרנו לכם מספר מוקדים  של תקיעת שופר בצהרי היום של ראש השנה.

 

שתף לחברים

שתף