מסע לקברות צדיקים

ציוני אדמו"רי החסידות באוקראינה. רבי ישראל הבעל שם טוב, המגיד ממעזריטש, רבי לוי יצחק מברדיטשב, רבי שניאור זלמן בעל התניא, רבי דובער שניאורסאהן ועוד.

שתף לחברים

שתף