מרכז רפואי – כי מטרתו לרפא

מכתב מהרבי מליובאוויטש לפרופסור מ. שני - מנהל המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל השומר - על החילוק בין "בית חולים" ל"בית רפואה

לכבוד הפרופסור מ. שני – מנהל המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל השומר
 
…בודאי זוכרני פגישתנו כשביקר ביחד עם חבריו. ותקותי שזוכר גם כן הצעתי שבמקום להשתמש בביטוי "בית חולים" – יקראו לו "בית רפואה". ואף שבהשקפה ראשונה החילוק הוא בתיבות ומלים. אבל עצם השינוי יש בו כדי להביא עידוד. ועוד והוא העיקר, שזהו מתאים יותר לאמתתו של בית זה, שתכליתו ומטרתו להביא רפואה ועד לרפואה שלמה, ולמה ייקרא בשם שאינו הולם יפה את הענין.
 
המניעה היחידית שאני רואה בהאמור הוא רק עניו הרגילות, אבל אם לכל אדם נתונה היכולת והכח לשנות עניני העולם בכיוון הטוב, ועד
 
לחידוש, על אחת כמה וכמה בקשר לעם היהודי, אשר עצם מציאותו הוא שינוי מסדרי עולם, ותפקידו להיות "אור לגויים".
 
 וכיון שזהו תואר שניתן בתורתנו, תורת אמת, מדוייק הוא בכל הפרטים, כולל גם כן שענין האור הוא שלכאורה אינו מחדש דבר, אבל ביחד עם זה העיקר הוא שמראה ומגלה הדבר כמו שהוא לאמתתו, אשר ברוב הפעמים עקרי הוא בכדי להבדיל בין הטוב והרע ובין הקדושה והטומאה, והבריאות והחולי, להבדיל מהאומרים לרע טוב ולחולי בריאות.
 
מקור: אגרות קודש חלק ל"ב ע' קל-קלא
מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'
 
 

שתף לחברים

שתף