תלמוד שטיינזלץ

בראיון מיוחד, הרב עדין אבן - ישראל (שטיינזלץ) מספר מסכת קשריו עם הרבי מליובאוויטש ועל ההדרכות שקיבל לאורך השנים, כולל ההדרכה בנוגע לצורת הדף של תלמוד שטיינזלץ - מהדורה של התלמוד הבבלי מנוקדת, מפוסקת ומבוארת שבעריכתו.

שתף לחברים

שתף