הרבי מליובאוויטש

לדמותו של אוהב ישראל - ראש בני ישראל, רבי מנחם מענדל שניאורסון