פרוייקט מרכז התורה והחסד בית ישראל חב"ד נתיבות

מאת: הרב יהודה אדרעי

בימים אלו מתחילים אנו בשעה טובה ומוצלחת בבניית מרכז רוחני גדול ומפואר "בית ישראל" על שמו ובנשיאותו של עט"ר קדוש ישראל כ"ק האדמו"ר סידנא "בבא סאלי" זיע"א, מורו וחמיו של הרה"ג הרב ישר דוד אדרעי שליט"א 'חתנה דבי נשיאה' ושליח הרבי מליובאוויטש לעיר נתיבות.

המרכז יאכלס 3 קומות ויתפרש על שטח של 3000 מ"ר ויהווה בסיס ומגדלור לכל הפעילות העצומה והנפלאה שמתנהלת תחת מוסדותינו בנתיבות.

מרכז "בית ישראל" יכלול בתוכו אי"ה : אולם תפילה ובית כנסת עם 300 מקומות ישיבה, אולם בית המדרש וכולל אברכים מפואר ורחב ידיים, מקווה טהרה מהודר בתכלית ההידור ואולם מפואר לעריכת כינוסים ואירועים למשפחות מעוטות יכולת.

ברצוננו לזכות אתכם ולהציע לכם להיות שותפים עמנו בבניית ובהקמת "בית מקדש מעט" זה, ובכך לקבוע לכם יד ושם בביתו ובחומותיו של הצדיק ע"ה.

באפשרותכם להקדיש בניית מטר בבניין בסכום של 6000 ₪.

באפשרותכם להקדיש בניית אבן בבניין בסכום של 1200 ₪.

תרומה זו, מלבד הזכות העצומה להיות שותפים במרכז התורני אשר יישא את שמו של אותו צדיק וקדוש זיע"א אשר שמו מהללים ומפארים כל עדת ישראל ה' עליהם יחיו, יאפשר לכם להנציח את קרוביכם, או שיבדלו לחיים טובים, לזכות יקיריכם ובני משפחותיכם לחיים טובים ולשלום.

בטוחים אנו שברכתם של אבותינו הקדושים זיע"א עמודי העולם אשר האצילו מברכתם וליוו את המוסדות הק' מיום היווסדם – תעמוד לכם ולכל אשר אתכם בכל מילי דמיטב.

וכלשונו הקדוש של הצדיק ע"ה לתומכי המוסדות "אשרי חלקם וגדול זכותם של כל התומכים בזה ויתברכו הם ובני ביתם בכל טוב סלה" אכי"ר.

כמובן שכל תרומה עבור הקמת המרכז הק' תתקבל בברכה. כמו כן, כל התרומות ניתנות לפריסת תשלומים על פי בחירתכם ובכל צורות התשלום.

לתרומות ופרטים נוספים : האברך החשוב הרב יהודה אדרעי, נכד הצדיק : 

שתף לחברים

שתף